Welkom

Welkom op de website van Stichting Open Huis Gouda / Er is Hoop. Als u meer informatie wil ontvangen kunt U contact opnemen met:

Bestuurssamenstelling:

  • - Cootje Been (Voorzitter)
  • - Greet Bosland (Secretaris)
  • - Niek van de Wetering (Penningmeester)
  • - Willem van der Plaat (Webmaster)
  • (Allen onbezoldigd)

Doelstelling

Jezus Christus bekend maken in heel Gouda! Omdat Zijn liefde mensen zoekt!

Fiscale nummer

Het fiscale AMBI nummer van de stichting is 8042.83.254

Bank nummer

Gifte zijn van harte welkom via het volgende banknummer. NL 42 INGB 0005541553

Beleidsplan 2018

Om onze doelstelling waar te maken hebben we het volgende beleidsplan:
- Elke 3de vrijdag van de maand staan we met de Er is Hoop-bus op de markt in Gouda.
- Met Pasen helpen we mee om te realiseren dat er 1000 mensen een gratis Paasontbijt krijgen op de Markt rond het stadhuis in samenwerking met 10 kerken uit Gouda.
- Op de dag van Gouda bij kaarslicht staan we met de Er is hoop-bus achter de Waag en brengen we op verschillende creatieve manieren het Evangelie.

Uitgeoefende activiteiten 2017

- Elke 3de vrijdag van de maand stond de Er is Hoop-bus op de markt in Gouda. Met een zestal mensen uit de werkgroep praatten we met de mensen op straat en deelden we folders uit. En in de bus werd koffie/thee geschonken en was er aandacht voor de mensen.
- Voor Pasen hingen wij in Gouda bij de ingangsweg naar het centrum van de stad een passend spandoek op. En gaan we weer voor 1000 mensen een paasontbijt verzorgen voor de inwoners van Gouda in samenwerking met 10 kerken uit Gouda.
- Gouda bij kaarslicht. Tijdens deze dag stond onze bus achter de Waag. Op een creatieve wijze is er een houten kerstboom gemaakt en daar werden kerstwensen in gehangen door de mensen. Ook werd er een gratis maaltijd aangeboden.
's Avonds werd er aan alle mensen die het marktplein verlieten een toepasselijke folder aangeboden.
- De Er is Hoop- bus werd zowel van binnen als van buiten opgeknapt. We verwachten dat dit werk in mei 2017 door vrijwilligers gerealiseerd zal zijn.
- Voor de kinderfeesten die in Gouda Oost gehouden werden, is een nieuwe coordinator gevonden. Zij wil met een nieuwe aanpak het kinderwerk in Goverwelle verder voortzetten.
- Een en ander is uitvoerig terug te lezen in de diverse Nieuwsbrieven die op deze site zijn te vinden.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.kerkingouda.nl