Welkom

Welkom op de website van Stichting Open Huis Gouda / Er is Hoop. Als u meer informatie wil ontvangen kunt U contact opnemen met:

Bestuurssamenstelling:

  • - Cootje Been (Voorzitter)
  • - Greet Bosland (Secretaris)
  • - Niek van de Wetering (Penningmeester)
  • - Willem van der Plaat (Webmaster)
  • (Allen onbezoldigd)

Doelstelling

Jezus Christus bekend maken in heel Gouda! Omdat Zijn liefde mensen zoekt!

Fiscale nummer

Het fiscale AMBI nummer van de stichting is 8042.83.254

Bank nummer

Gifte zijn van harte welkom via het volgende banknummer. NL 42 INGB 0005541553

Beleidsplan 2020

Om onze doelstelling waar te maken hebben we het volgende beleidsplan:
- Contacten leggen met missionaire ouderlingen van diverse kerken in Gouda om de kerken steeds meer bewust te maken om getuige te zijn.
- Er is Hoop participeert in het Gouds Evangelisatie Overleg (GEO).
- Elke 3de vrijdag van de maand staan we met de Er is Hoop-bus op de Markt in Gouda.
- Voor Pasen proberen we spandoeken met een uitnodigende tekst te realiseren bij de in- en uitgangen van de Markt.
- Er worden spandoeken gemaakt voor achterop de bus. Met een uitnodiging voor een cursus, of een afbeelding die te maken heeft met onze Christelijke feestdagen.
- Met Pasen helpen we mee om te realiseren dat er ongeveer 1000 mensen een gratis Paasontbijt krijgen op de Markt rond het stadhuis. Dit in samenwerking met o.a. 10 kerken uit Gouda, de winkeliersvereniging en de ondernemersraad.
- Op de dag van Gouda bij kaarslicht staan we met de Er is hoop-bus achter de Waag en brengen we op verschillende creatieve manieren het Evangelie.
- Op Goede Vrijdag zijn we aanwezig met de activiteiten in en rond de Er is Hoop-bus.
- Ook dit jaar proberen we weer zoveel mogelijk jonge mensen vanuit de kerken bij het evangelisatiewerk van Er is Hoop te betrekken. Zij kunnen een programma opzetten dat bij hun leeftijd past. Bijv. muziek, dans, toneel, poppenkast e.d.
- Er wordt veel evangelisatiemateriaal aangeschaft.

Uitgeoefende activiteiten 2019

- Elke 3de vrijdag van de maand stond de Er is Hoop-bus op de Markt in Gouda. Met een zestal mensen uit de werkgroep praatten we met de mensen op straat en deelden we folders uit. In de bus werd koffie/thee geschonken en was er aandacht voor de mensen.
- Gouda bij Kaarslicht. Tijdens deze dag stond onze bus achter de Waag. Op een creatieve wijze is er een houten kerstboom gemaakt en werden er kerstwensen aan opgehangen door de mensen. Er was een schetsbord met een rebus die de mensen konden oplossen, waarna er vaak een gesprek op gang kwam. Er werden folders en Bijbels uitgedeeld. Ook werd er een gratis maaltijd aangeboden. 's Avonds werd er aan alle mensen die het marktplein verlieten een boekje met de verhalen van Kerst aangeboden. Op Goede vrijdag stonden we op de Markt en hebben we activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Ook deden we een Escaperoom in de bus. Op tweede paasdag hebben we meegedaan met het Paasontbijt. Het thema was Rembrandt met het schilderij van de Verloren Zoon. De bus was aangekleed in goud en zwart en het schilderij van de Verloren zoon van Rembrandt stond achter op de bus.
- Een en ander is uitvoerig terug te lezen in de diverse Nieuwsbrieven die op deze site te vinden zijn.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.kerkingouda.nl