Welkom

Welkom op de website van Stichting Open Huis Gouda / Er is Hoop. Als u meer informatie wil ontvangen kunt U contact opnemen met:

Bestuurssamenstelling:

  • - Cootje Been (Voorzitter)
  • - Greet Bosland (Secretaris)
  • - Niek van de Wetering (Penningmeester)
  • - Willem van der Plaat (Webmaster)
  • (Allen onbezoldigd)

Doelstelling

Jezus Christus bekend maken in heel Gouda! Omdat Zijn liefde mensen zoekt!

Fiscale nummer

Het fiscale AMBI nummer van de stichting is 8042.83.254

Bank nummer

Gifte zijn van harte welkom via het volgende banknummer. NL 42 INGB 0005541553

Beleidsplan 2019

Om onze doelstelling waar te maken hebben we het volgende beleidsplan:
- Contacten leggen met missionaire ouderlingen van diverse kerken in Gouda om de kerken steeds meer bewust te maken om getuige te zijn.
- Er is Hoop participeert in het Gouds Evangelisatie Overleg (GEO).
- Elke 3de vrijdag van de maand staan we met de Er is Hoop-bus op de Markt in Gouda.
- Voor Pasen proberen we spandoeken met een uitnodigende tekst te realiseren bij de in- en uitgangen van de Markt.
- Er is een groot spandoek gemaakt voor achterop de bus. Het is het schilderij van Rembrandt over De verloren Zoon.
- Met Pasen helpen we mee om te realiseren dat er ongeveer 1000 mensen een gratis Paasontbijt krijgen op de Markt rond het stadhuis. Dit in samenwerking met o.a. 10 kerken uit Gouda, de winkeliersvereniging en de ondernemersraad.
- Op de dag van Gouda bij kaarslicht staan we met de Er is hoop-bus achter de Waag en brengen we op verschillende creatieve manieren het Evangelie.
- Op Goede Vrijdag zijn we aanwezig met de activiteiten in en rond de Er is Hoop-bus.
- Ook dit jaar proberen we weer zoveel mogelijk jonge mensen vanuit de kerken bij het evangelisatiewerk van Er is Hoop te betrekken. Zij kunnen een programma opzetten dat bij hun leeftijd past. Bijv. muziek, dans, toneel, poppenkast e.d.
- Er wordt veel evangelisatiemateriaal aangeschaft.

Uitgeoefende activiteiten 2018

- Elke 3de vrijdag van de maand stond de Er is Hoop-bus op de Markt in Gouda. Met een zestal mensen uit de werkgroep praatten we met de mensen op straat en deelden we folders uit. En in de bus werd koffie/thee geschonken en was er aandacht voor de mensen.
- Gouda bij kaarslicht. Tijdens deze dag stond onze bus achter de Waag. Op een creatieve wijze is er een houten kerstboom gemaakt en daar werden kerstwensen in gehangen door de mensen. Er was een schetsbord met een rebus om de mensen hun gedachten te prikkelen. Er werden folders en Bijbels uitgedeeld. Ook werd er een gratis maaltijd aangeboden. 's Avonds werd er aan alle mensen die het marktplein verlieten een toepasselijke folder aangeboden.
- Voor de kinderfeesten die in Gouda Oost gehouden werden, is een nieuwe coordinator gevonden. Zij heeft met een nieuwe aanpak het kinderwerk in Goverwelle verder voortgezet.
- Er werd veel evangeliesatiemateriaal aangeschaft en ook 600 City-Bibles.
- Een en ander is uitvoerig terug te lezen in de diverse Nieuwsbrieven die op deze site zijn te vinden.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.kerkingouda.nl