Welkom

Welkom op de website van Stichting Open Huis Gouda / Er is Hoop. Als u meer informatie wil ontvangen kunt U contact opnemen met:

Bestuurssamenstelling:

  • - Cootje Been (Voorzitter)
  • - Greet Bosland (Secretaris)
  • - Niek van de Wetering (Penningmeester)
  • - Willem van der Plaat (Webmaster)
  • (Allen onbezoldigd)

Doelstelling

Jezus Christus bekend maken in heel Gouda! Omdat Zijn liefde mensen zoekt!

Fiscale nummer

Het fiscale AMBI nummer van de stichting is 8042.83.254

Bank nummer

Gifte zijn van harte welkom via het volgende banknummer. NL 42 INGB 0005541553

Beleidsplan 2021

Om onze doelstelling waar te maken hebben we het volgende beleidsplan:
- Contacten leggen met missionaire ouderlingen van diverse kerken in Gouda om de kerken steeds meer bewust te maken om getuige te zijn van het Evangelie van Jezus Christus.
- Er is Hoop participeert in het Gouds Evangelisatie Overleg (GEO).
- Elke 3de vrijdag van de maand staan we met de Er is Hoop-bus op de Markt in Gouda, behalve in de zomermaanden juli en augustus. Vanwege de Coronamaatregelen is dit wat moeilijker te realiseren, maar we hopen dat we er in de loop van het jaar weer staan.
- Voor Pasen proberen we spandoeken met een uitnodigende tekst op te hangen bij de in- en uitgangen van de Markt.
- Op Goede Vrijdag hopen we ook aanwezig te zijn in de stad. We houden dit jaar een actie met Pasen. We delen drieduizend boekjes uit met het Paasverhaal in een zakje, gevuld met drie paaseitjes. We zullen dit doen op de dagen voor Pasen en Tweede Paasdag.
- Op de dag van Gouda bij kaarslicht staan we met de Er is Hoop-bus achter de Waag en brengen we op verschillende creatieve manieren het Evangelie.
- Ook dit jaar proberen we weer zoveel mogelijk jonge mensen vanuit de kerken bij het evangelisatiewerk van Er is Hoop te betrekken. Zij kunnen een programma opzetten dat bij hun leeftijd past. Bijv. muziek, dans, toneel, poppenkast e.d.
- Er wordt veel evangelisatiemateriaal aangeschaft.

Uitgeoefende activiteiten 2020

- Vanwege Corona was dit jaar alles een beetje anders. Het lukte niet om elke 3de vrijdag van de maand op de Markt te staan in Gouda. De vrijdagen dat het mocht waren een aantal mensen beschikbaar die praatten met de mensen op straat en folders uitdeelde. We hadden een tent voor de bus geplaatst waar koffie/thee werd geschonken en er aandacht was voor de mensen die een praatje kwamen maken. Daarbij namen we de maatregelen in acht.
- Gouda bij Kaarslicht. Dit jaar geen bus in de stad. We hebben een actie gehouden en drieduizend kaarsen met een boekje met het Kerstevangelie uitgedeeld in de wijken, in de scholen en op de markt. Dit was mogelijk, doordat veel mensen uit verschillende kerken meehielpen. Mensen die dit jaar opgesloten in eenzaamheid zaten vanwege Corona hebben het als troostrijk ervaren.
- Meer informatie over onze activiteiten kunt u lezen in de Nieuwsbrieven.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.kerkingouda.nl