Welkom

Welkom op de website van Stichting Open Huis Gouda / Er is Hoop. Als u meer informatie wil ontvangen kunt U contact opnemen met: erishoopbus@gmail.com

Bestuurssamenstelling:

  • - Cootje Been (Voorzitter)
  • - Greet Bosland (Secretaris)
  • - Niek van de Wetering (Penningmeester)
  • - Willem van der Plaat (Webmaster)
  • (Allen onbezoldigd)

Doelstelling

Jezus Christus bekend maken in heel Gouda! Omdat Zijn liefde mensen zoekt!

Fiscale nummer

Het fiscale AMBI nummer van de stichting is 8042.83.254

Bank nummer

Gifte zijn van harte welkom via het volgende banknummer. NL42 INGB 0005541553

Beleidsplan 2023

Om onze doelstellingen waar te maken, hebben we het volgende beleidsplan : contacten leggen met de missionaire ouderlingen van de diverse kerken in Gouda om zo veel mogelijk samen te werken en te getuigen van het Evangelie van Jezus Christus. Elke derde vrijdag staan we met de Er is Hoop-bus op de markt in Gouda, behalve in de zomermaanden juli en augustus. We hopen dat we dit in het komend jaar kunnen realiseren met een nieuwe bus. Op Goede Vrijdag staan we op de markt. Met Pasen zullen we weer 3000 boekjes uitdelen met het Paasverhaal in een zakje met drie paaseitjes. Voor tweede paasdag willen we meewerken met het werven van vrijwilligers voor het paasontbijt. Met Pinksteren doen we weer de actie met de kleurplaten, kleurpotloden, boekenleggers en flyers met een uitleg over Pinksteren. We doen weer mee op Gouda bij Kaarslicht en hopen weer op een staplaats in het centrum. Gezien het voorgaande succes zullen we dan ook weer 3000 kaarsen uitdelen en natuurlijk een boekje met het Kerstverhaal. Meer informatie kunt u lezen in onze nieuwsbrieven.

Uitgeoefende activiteiten 2022

Gelukkig waren dit afgelopen jaar de besmettingen door Covid op hun retour. We hebben veel van onze plannen waar kunnen maken. Meestal op de derde vrijdag in de maand staat de bus met de tent ervoor op de Markt waardoor we meer ruimte hebben om buiten koffie en thee te serveren. Voor Pasen hebben we 3000 zakjes uitgedeeld waarin een boekje met het Paasverhaal en drie chocolade-eitjes. We hebben ze meegegeven in de kerk, zodat de gemeenteleden ze konden uitdelen en uitgedeeld in verzorgingstehuizen. Er waren veel mensen die ons hierbij geholpen hebben. Met Pinksteren hebben weer de poster gebruikt met daarbij een kleurplaat. Deze kleurplaten zijn in de stad uitgedeeld. De medewerkers van de bus hebben ook nog folders uitgedeeld, waarin de betekenis van Pinksteren werd uitgelegd. In september hebben we herdacht dat 'Er is Hoop' 40 jaar bestond. We hebben de bus versierd en op de markt een flyer met stroopwafeltje uitgedeeld. In oktober hadden we een feestavond en is het boek Salut Papa gepresenteerd over het leven van Ton Been. Op Gouda bij Kaarslicht hebben we deze keer naast de Agnietenkapel gestaan. We hebben 1000 kaarsen uitgedeeld en een boekje met het kerstverhaal. Deze keer waren er ook weer helpers uit de verschillende kerken. En weer scheen het licht in de duisternis.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.kerkingouda.nl