Welkom

Welkom op de website van Stichting Open Huis Gouda / Er is Hoop. Als u meer informatie wil ontvangen kunt U contact opnemen met: erishoopbus@gmail.com

Bestuurssamenstelling:

  • - Cootje Been (Voorzitter)
  • - Greet Bosland (Secretaris)
  • - Niek van de Wetering (Penningmeester)
  • - Willem van der Plaat (Webmaster)
  • (Allen onbezoldigd)

Doelstelling

Jezus Christus bekend maken in heel Gouda! Omdat Zijn liefde mensen zoekt!

Fiscale nummer

Het fiscale AMBI nummer van de stichting is 8042.83.254

Bank nummer

Gifte zijn van harte welkom via het volgende banknummer. NL 42 INGB 0005541553

Beleidsplan 2022

Om onze doelstellingen waar te maken hebben we het volgende beleidsplan : Contacten leggen met de missionaire ouderlingen van de diverse kerken in Gouda om zoveel mogelijk samen te werken en te getuigen van het Evangelie van Jezus Christus. Elke derde vrijdag staan we met de Er is Hoop-bus op de Markt in Gouda, behalve in de zomermaanden juli en augustus. We hopen dat we dit in het komend jaar kunnen realiseren. We zullen proberen om zoveel mogelijk ook aan te sluiten bij de feestelijkheden die ons staan te wachten vanwege het 750-jarig bestaan van Gouda. Met Pasen zullen we weer 3000 boekjes uitdelen met het Paasverhaal in een zakje met drie Paaseitjes. Tweede paasdag willen we ook meewerken aan het paasontbijt als dit doorgaat. Met Pinksteren doen we weer de actie met de kleurplaten, kleurpotloden, boekenleggers en flyers met een uitleg over Pinksteren. En we hopen dat dit jaar Gouda bij Kaarslicht doorgaat en we weer achter de Waag mogen staan. Gezien het voorgaande succes zullen we dan ook weer 3000 kaarsen uitdelen en natuurlijk een boekje met het Kerstverhaal. Meer informatie kunt u lezen in onze Nieuwbrieven.

Uitgeoefende activiteiten 2021

Ook afgelopen jaar waren er beperkingen vanwege de besmettingen door Covid. Toch hebben we veel van onze plannen kunnen waarmaken. We zetten op vrijdag nog steeds een tent voor de bus op de Markt waardoor we meer ruimte hebben en buiten koffie en thee kunnen serveren. Voor Pasen hebben we 3000 zakjes uitgedeeld waarin een boekje met het Paasverhaal en 3 chocolade eitjes. We hebben ze uitgedeeld aan jong en oud, op scholen en in tehuizen. Er waren veel mensen die ons hierbij geholpen hebben. Met Pinksteren hebben we een nieuwe poster laten maken met daarbij een kleurplaat. Deze kleurplaten zijn in de stad uitgedeeld, samen met een doosje kleurpotloden, ook deze actie was een succes. De medewerkers van de bus hebben ook nog folders uitgedeeld, waarin de betekenis van Pinksteren werd uitgelegd. Vanwege de lockdown mochten we niet achter de Waag staan op Gouda bij Kaarslicht maar we mochten wel op de Markt staan. We hebben 3000 kaarsen uitgedeeld met een boekje met het kerstverhaal. Deze zijn uitgedeeld in winkels in kerken, tehuizen en wijken. Deze keer waren er ook weer helpers uit de verschillende kerken. Voor velen was het een klein lichtje in donkere dagen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.kerkingouda.nl